Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start DELEGACI

Delegaci na Okręgowy Zjazd

Email Drukuj

Lista delegatów na Zjazd Okręgowy w VI Kadencji 2022-2026:

L.p. Imię Nazwisko Specjalność
1. Dariusz Adamek BO
2. Grzegorz Adamus BD
3. Robert
Angelo IE
4. Bolesław Balcerek
BD
5. Ewa Banaczkowska BO
6. Mirosław Bernyś BO
7. Sławomir Bęben BO
8. Anna Ewa Białogońska BD
9. Jacek Błachucki IE
10. Grzegorz Bojara IE
11. Jacek Bojarowicz BD
12. Przemysław Buczyński BD
13. Tomasz Celowski BO
14. Elżbieta Chociaj IS
15. Artur
Cygan BO
16. Wiesława
Czech-Morawska
IS
17. Monika
Czekaj BD
18. Dariusz Deredas
BT
19. Grzegorz Domagalski IS
20. Tadeusz Durak BO
21. Zbigniew Dusza BO
22. Tadeusz Dworak BO
23. Kazimierz
Fugiel
BO
24. Małgorzata
Galas-Bąba
BO
25. Kazimierz
Ginał IE
26. Ryszard
Górecki IE
27. Kazimierz Grabda BO
28. Arkadiusz Grdulski BO
29. Stanisław Grudzień BO
30. Wiesław
Grychowski BO
31. Danuta
Jamrozik-Szymkiewicz BO
32. Andrzej
Janicki
IS
33. Ireneusz Janik
BO
34. Tomasz Juszczak BO
35. Andrzej Kasprzyk BD
36. Anna Kawiorska BO
37. Halina
Kościńska BO
38. Arkadiusz Kowalczyk BO
39. Krzysztof Kowalski IE
40. Daniel
Kozioł BD
41. Andrzej Kraiński BD
42. Rafał Krajewski BD
43. Krzysztof Kubiakowski BO
44. Rafał
Kucharski
BD
45. Krzysztof
Kupis BO
46. Ewelina Kurek IS
47. Jakub Kurkowski
BD
48. Zbigniew
Kwiatkowski BO
49. Grzegorz Linek BD
50. Paweł Litwiński BD
51. Karol
Ludwicki
IE
52. Zbigniew Ludwicki
IE
53. Artur
Łataś BD
54. Paweł
Macherski BD
55. Robert
Madej IE
56. Artur Majcher BO
57. Zbigniew Major BD
58. Jan Makuła IS
59. Tomasz
Marcinowski BO
60. Rafał
Markiewicz
BD
61. Ewa Maruszak BO
62. Tomasz Mierzwa
IS
63. Justyna Mrugała BD
64. Adam Muszyński
IS
65. Pathias
Mwendela BO
66. Tadeusz Nawara BO
67. Jarosław Niziołek IE
68. Marcin Nosek BO
69. Jacek
Nowak IS
70. Bożena Nowińska
IS
71. Grażyna Ogórek BO
72. Mariusz Pająk BD
73. Andrzej Panek
BO
74. Andrzej
Pieniążek IS
75. Edmund
Pieniążek
BO
76. Ryszard
Piotrowski
BO
77. Dominik
Podsiadło BD
78. Artur Polakowski BO
79. Agnieszka Przyłucka-Pec BO
80. Tomasz Rabęda BO
81. Włodzimierz Rak BO
82. Magdalena
Riabcew IS
83. Karol Rożek
BD
84. Paweł Sieracki BT
85. Ewa Skiba BO
86. Jan

Skuza (zmarł 12.2022r.)

IS
87. Małgorzata Sławińska
BD
88. Wiesława Sobańska
IS
89. Jarosław Sokołowski IE
90. Michał Sokołowski BD
91. Grzegorz Staszewski IS
92. Bogdan Strzelczyk BO
93. Stefan Szałkowski
BO
94. Jacek
Ślusarczyk BO
95. Rafał Ślusarski BD
96. Bogusław Świąder BT
97. Anna Świderska-Łakomiec
BD
98. Grzegorz Świt BO
99. Marcin Tompolski
BD
100. Piotr
Tompolski BO
101. Bernard Turek IE
102. Janusz Wielgus BO
103. Andrzej Witkowski BO
104. Jerzy Wrona
BO
105. Dariusz
Wróbel BD
106. Krzysztof Zapała IS
107. Marek Zapała IE
108. Grzegorz
Zawada IS
109. Roman Zbojak BO
110. Stanisław

Zieliński (zawieszony)

BD
111. Rafał Ziętal BD
112. Zbigniew Zygulski BO
113. Joanna Żelazna-Pawlicka BO
114. Winicjusz Żyła BO

 

Lista delegatów na Zjazd Okręgowy w V Kadencji 2018-2022:

L.p. Imię Nazwisko Specjalność
1. Joanna Adamczyk-Dziubińska IS
2. Dariusz Adamek BO
3. Jerzy Adamski
(zmarł 08.08.2018r.)
IS
4. Grzegorz Adamus BD
5. Bolesław Balcerek BD
6. Ewa Banaczkowska BO
7. Mirosław Bernyś BO
8. Anna Ewa Białogońska BD
9. Antoni Bilski IS
10. Jacek Błachucki IE
11. Jacek Bojarowicz BD
12. Przemysław Buczyński BD
13. Tomasz Celowski BO
14. Ewa Chajduk BO
15. Elżbieta Chociaj IS
16. Eryk Curyło IS
17. Wiesława Czech-Morawska IS
18. Monika Czekaj BD
19. Grzegorz Domagalski IS
20. Tadeusz Durak BO
21. Zbigniew Dusza BO
22. Tadeusz Dworak BO
23. Jan Gąsior IE
24. Stanisław Grudzień BO
25. Robert Grześ IS
26. Danuta Jamrozik-Szymkiewicz BO
27. Andrzej Janicki IS
28. Ireneusz Janik BO
29. Stanisław Kamiński BM
30. Andrzej Kasprzyk BD
31. Anna Kawiorska BO
32. Halina Kościńska BO
33. Arkadiusz Kowalczyk BO
34. Krzysztof Kowalski IE
35. Danuta Kozera IS
36. Krzysztof Kubiakowski BO
37. Zenon Kubicki BD
38. Józef Kuleszyński BO
39. Ewelina Kurek IS
40. Grzegorz Kutyła IE
41. Zbigniew Kwiatkowski BO
42. Urszula Lamch-Kołacz IS
43. Karol Ludwicki IE
44. Zbigniew Ludwicki IE
45. Andrzej Łukawski BD
46. Paweł Macherski BD
47. Zbigniew Major ID
48. Henryk Malasiński BD
49. Tomasz Marcinowski BO
50. Rafał Markiewicz BD
51. Ewa Maruszak BO
52. Antoni Mazur BO
53. Tomasz Mierzwa IS
54. Justyna Mrugała BD
55. Adam Muszyński IS
56. Pathias Mwendela BO
57. Andrzej Niziołek IE
58. Jerzy Nowak IS
59. Jacek Nowak IS
60. Bożena Nowińska IS
61. Grażyna Ogórek BO
62. Włodzimierz Olszewski BD
63. Grzegorz Orlikowski IE
64. Mariusz Pająk BD
65. Andrzej Pawelec BD
66. Andrzej Pieniążek IS
67. Edmund Pieniążek BO
68. Jerzy Pięta IE
69. Ryszard Piotrowski BO
70. Wojciech Płaza
(zmarł 28.12.2019)
BD
71. Andrzej Pyszczek BO
72. Tomasz Rabęda BO
73. Magdalena Riabcew IS
74. Halina Rojek WM
75. Karol Rożek BD
76. Paweł Sieracki BT
77. Ewa Skiba BO
78. Małgorzata Sławińska BD
79. Wiesława Sobańska IS
80. Jarosław Sokołowski IE
81. Grzegorz Staszewski IS
82. Bogdan Strzelczyk BO
83. Stanisław

Sułek

(zmarł 14.01.2023)

BO
84. Stefan Szałkowski BO
85. Grażyna Szrek BT
86. Wojciech Szyszkowskis BD
87. Jacek Ślusarczyk BO
88. Rafał Ślusarski BD
89. Bogusław Świąder BT
90. Marcin Świderski BD
91. Grzegorz Świt BO
92. Marcin Tompolski BD
93. Piotr Tompolski BO
94. Tomasz Trzcina BO
95. Bernard Turek IE
96. Jan Walczyk BO
97. Przemysław Went IE
98. Jerzy Widliński BO
99. Waldemar Wieczorek
(zmarł 09.01.2022r.)
BO
100. Andrzej Witkowski BO
101. Jerzy Wrona BO
102. Dariusz Wróbel BD
103. Krzysztof Zapała IS
104. Marek Zapała IE
105. Roman Zbojak BO
106. Stanisław Zieliński BD
107. Rafał Ziętal BD
108. Zygmunt Zimny IE
109. Zbigniew Zygulski BOLista delegatów na Zjazd Okręgowy w IV Kadencji 2014-2018:

LP

Imię

Nazwisko

Specjalność

1

Joanna

Adamczyk-Dziubińska

IS

2

Dariusz

Adamek

SWK/BO

3

Zdzisław

Adamiec

IE

4

Jerzy

Adamski

IS

5

Grzegorz

Adamus

BD

6

Bolesław

Balcerek

BD

7

Ewa

Banaczkowska

BO

8

Edward

Biały

IS

9

Antoni

Bilski

IS

10

Jacek

Bojarowicz

BD

11

Ryszard

Bożek

BO

12

Marek

Burzyński

BO

13

Ewa

Chajduk

BO

14

Elżbieta

Chociaj

IS

15

Wiesława

Czech-Morawska

IS

16

Monika

Czekaj

BD

17

Marian

Dolipski

BM

18

Tadeusz

Durak

BO

19

Zbigniew

Dusza

BO

20

Tadeusz

Dworak

BO

21

Mariusz Stanisław

Gałązka

IS

22

Jan

Gąsior

IE

23

Andrzej

Gleń

BO

24

Czesław

Głazek

IS

25

Stanisław

Graboń

BD

26

Małgorzata

Grudzień

BO

27

Stanisław

Grudzień

BO

28

Marek

Iwański

BD

29

Danuta

Jamrozik-Szymkiewicz

BO

30

Andrzej

Janicki

IS

31

Ireneusz

Janik

BO

32

Henryk

Kaczmarski

IS

33

Andrzej Wojciech

Kasprzyk

BD

34

Anna Katarzyna

Kawiorska

BO

35

Barbara

Kieres
(skreślona od dnia 01.08.2017)

BO

36

Józef

Kojtek

BD

37

Julian

Kołosowski
(zmarł 30.11.2017)

BM

38

Bożena

Komerska

IS

39

Halina Maria

Kościńska

BO

40

Krzysztof

Kowalski

IE

41

Danuta

Kozera

IS

42

Zdzisław

Kozera

WM

43

Krzysztof

Krupiński

IE

44

Krzysztof Norbert

Kubiakowski

BO

45

Zenon

Kubicki

BD

46

Józef

Kuleszyński

BO

47

Ewelina Maria

Kurek

IS

48

Grzegorz

Kutyła

IE

49

Janusz

Kwapisz

BO

50

Zbigniew

Kwiatkowski

BO

51

Michał

Łapiński 
(zmarł 21.07.2016)

IE

52

Robert

Łebek

BD

53

Andrzej

Łukawski

BD

54

Paweł Mirosław

Macherski

BD

55

Andrzej

Maciągowski

IE

56

Zbigniew

Major

BD

57

Henryk

Malasiński

BD

58

Tomasz

Marcinowski

BO

59

Rafał

Markiewicz

BD

60

Ewa

Maruszak

BO

61

Antoni

Mazur

BO

62

Tomasz

Mierzwa

IS

63

Marcin Tadeusz

Musiał

IS

64

Adam

Muszyński

IS

65

Pathias

Mwendela

BO

66

Tadeusz

Nawara

BO

67

Andrzej Henryk

Niciński

BT

68

Andrzej

Niziołek

IE

69

Jerzy

Nowak

IS

70

Jacek

Nowak

IS

71

Bożena

Nowińska

IS

72

Mariusz

Nurzyński

BO

73

Grażyna

Ogórek

BO

74

Maria

Orlikowska

BO

75

Mariusz Krzysztof

Pająk

BD

76

Rajmund

Pastuszko

BD

77

Andrzej

Pawelec

BD

78

Andrzej

Pieniążek

IS

79

Edmund

Pieniążek

BO

80

Ryszard Kazimierz

Piotrowski

BO

81

Józef

Piwko

IS

82

Wojciech

Płaza

BD

83

Andrzej Stanisław

Pyszczek

BO

84

Tomasz

Rabęda

BO

85

Halina

Rojek

WM

86

Stanisław

Rozin

BO

87

Karol Andrzej

Rożek

BD

88

Wojciech

Sierak

(zmarł 12.2022)

BD

89

Ewa

Skiba

BO

90

Małgorzata

Sławińska

BD

91

Artur Hubert

Smacki

BO

92

Wiesława

Sobańska

IS

93

Jarosław

Sokołowski

IE

94

Bogdan

Strzelczyk

BO

95

Stanisław

Sułek

BO

96

Stefan

Szałkowski

BO

97

Rafał Przemysław

Szyszkowski

BD

98

Jacek

Ślusarczyk

BO

99

Leszek

Śmigas

BD

100

Bogusław

Świąder

BT

101

Marcin Jacek

Świderski

BD

102

Teresa

Świeboda
(zmarła 24.09.2017)

BD

103

Grzegorz

Świt

BO

104

Marcin Krzysztof

Tompolski

BD

105

Tomasz

Trzcina

BO

106

Bernard Franciszek

Turek

IE

107

Jan

Walczyk

BO

108

Waldemar Paweł

Wawszczak

BO

109

Waldemar

Wieczorek

BO

110

Jerzy

Wrona

BO

111

Dariusz

Wróbel

BD

112

Krzysztof

Zapała

IS

113

Roman

Zbojak

BO

114

Stanisław

Zieliński

BD

115

Rafał Łukasz

Ziętal

BD

116

Zygmunt

Zimny

IE

117

Zbigniew

Zygulski

BO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

Lista delegatów na Zjazd Okręgowy w III Kadencji 2010-2014:

 

LP

Imię Nazwisko

Specjalność

1.

DARIUSZ ADAMEK

BO

2.

ZDZISŁAW ADAMIEC

IE

3.

JERZY ADAMSKI

IS

4.

GRZEGORZ ADAMUS

BD

5.

BOLESŁAW BALCEREK

BD

6.

EWA BANACZKOWSKA

BO

7.

ANNA EWA BIAŁOGOŃSKA

BD

8.

EDWARD BIAŁY

IS

9.

STANISŁAW BIERNAT

BO

10.

ANTONI BILSKI

IS

11.

JACEK BOJAROWICZ

BD

12.

MAREK BURZYŃSKI

BO

13.

EWA CHAJDUK

BO

14.

ELŻBIETA CHOCIAJ

IS

15.

WIESŁAWA CZECH-MORAWSKA

IS

16.

MONIKA CZEKAJ

BD

17.

ROMAN DESKA

BD

18.

MIECZYSŁAW DUDEK

BD

19.

TADEUSZ DURAK

BO

20.

ZBIGNIEW DUSZA

BO

21.

TADEUSZ DWORAK

BO

22.

MARIUSZ, STANISŁAW GAŁĄZKA

IS

23.

JAN GĄSIOR

IE

24.

CZESŁAW GŁAZEK

IS

25.

RYSZARD GÓRECKI

IE

26.

STANISŁAW GRABOŃ

BD

27.

KRZYSZTOF GROSICKI

BD

28.

STANISŁAW GRUDZIEŃ

BO

29.

JANUSZ IDZIKOWSKI

BO

30.

MAREK IWAŃSKI

BD

31.

DANUTA JAMROZIK-SZYMKIEWICZ

BO

32.

ANDRZEJ JANICKI

IS

33.

IRENEUSZ JANIK

BO

34.

ZBIGNIEW JĘDRZEJEWSKI

BO

35.

HENRYK KACZMARSKI

IS

36.

MARIAN KALETA

BD

37.

ZBIGNIEW ROMAN KALETA

BO

38.

PAWEŁ KARPIŃSKI

BO

39.

ANNA KATARZYNA KAWIORSKA

BO

40.

JULIAN KOŁOSOWSKI

BM

41.

BOŻENA KOMERSKA

IS

42.

DANUTA KOZERA

IS

43.

ZDZISŁAW KOZERA

WM

44.

GRAŻYNA KRASNOWSKA-ORACZ

BM

45.

KRZYSZTOF KRUPIŃSKI

IE

46.

KRZYSZTOF NORBERT KUBIAKOWSKI

BO

47.

ZENON KUBICKI

BD

48.

JÓZEF KULESZYŃSKI

BO

49.

DOROTA KULIŃSKA

BO

50.

GRZEGORZ KUTYŁA

IE

51.

ZBIGNIEW KWIATKOWSKI

BO

52.

URSZULA LAMCH-KOŁACZ

IS

53.

MAREK LESZKO

IE

54.

MICHAŁ ŁAPIŃSKI

IE

55.

ROBERT ŁEBEK

BD

56.

ANDRZEJ ŁUKAWSKI

BD

57.

ZBIGNIEW MAJOR

BD

58.

STANISŁAW MAŁKIEWICZ

IE

59.

ZBIGNIEW MARCINKOWSKI

BO

60.

TOMASZ MARCINOWSKI

BO

61.

EWA MARUSZAK

BO

62.

KRYSTYNA MAZUREK

IS

63.

IRENEUSZ MICHNICKI

IE

64.

TOMASZ MIERZWA

IS

65.

RENATA MIKOŁAJCZAK

IS

66.

MARCIN TADEUSZ MUSIAŁ

IS

67.

ADAM MUSZYŃSKI

IS

68.

TADEUSZ NAWARA

BO

69.

MAREK NIZIOŁEK

BO

70.

EDWARD NOWAK

BO

71.

BOŻENA NOWIŃSKA

IS

72.

MARIUSZ NURZYŃSKI

BO

73.

WŁODZIMIERZ OLSZEWSKI

BD

74.

GRZEGORZ ORLIKOWSKI

IE

75.

JAN PAŁKA

IS

76.

EDWARD PASZKIEWICZ

BO

77.

ANDRZEJ PAWELEC

BD

78.

ANDRZEJ PAWŁOWSKI

IE

79.

ANDRZEJ PIENIĄŻEK

IS

80.

EDMUND PIENIĄŻEK

BO

81.

JERZY ZBIGNIEW PIOTROWSKI

BO

82.

RYSZARD KAZIMIERZ PIOTROWSKI

BO

83.

JACEK PISKRZYŃSKI

IS

84.

JÓZEF PIWKO

IS

85.

WOJCIECH PŁAZA

BD

86.

WŁODZIMIERZ MAREK RAK

BO

87.

HALINA ROJEK

WM

88.

STANISŁAW ROZIN

BO

89.

KAROL ANDRZEJ ROŻEK

BD

90.

ADAM SADŁOWSKI

BD

91.

ANNA GRAŻYNA SANECKA

BO

92.

STANISŁAW TADEUSZ SEKUŁA

BD

93.

WOJCIECH SIERAK

BD

94.

EWA SKIBA

BO

95.

MAŁGORZATA SŁAWIŃSKA

BD

96.

WIESŁAWA SOBAŃSKA

IS

97.

ROBERT SOBIERAJ

IS

98.

JAROSŁAW SOKOŁOWSKI

IE

99.

GRZEGORZ STASZEWSKI

IS

100.

LESŁAW STRZAŁKA

IS

101.

BOGDAN STRZELCZYK

BO

102.

KRZYSZTOF STRZELCZYK

BD

103.

STANISŁAW SUŁEK

BO

104.

STEFAN SZAŁKOWSKI

BO

105.

ADAM JERZY SZARANIEC

BK

106.

GRAŻYNA URSZULA SZREK

BT

107.

JERZY SZYMAŃSKI

BM

108.

ZDZISŁAW SZYSZKOWSKI

zm. 12.2010r.

109.

JACEK ŚLUSARCZYK

BO

110.

LESZEK ŚMIGAS

BD

111.

BOGUSŁAW ŚWIĄDER

BT

112.

TERESA ŚWIEBODA

BD

113.

GRZEGORZ ŚWIT

BO

114.

JANUSZ TKACZYK

IS

115.

BERNARD FRANCISZEK TUREK

IE

116.

STANISŁAW WALASEK

BO

117.

WALDEMAR WIECZOREK

BO

118.

BOŻENA WIEŻEL

IS

119.

MIECZYSŁAW WINIARCZYK

BD

120.

JERZY WÓJCICKI

zm. 08.2010r.

121.

JERZY WRONA

BO

122.

DARIUSZ WRÓBEL

BD

123.

TADEUSZ ZAJĄC

BO

124.

KRZYSZTOF ZAPAŁA

IS

125.

STANISŁAW ZIELIŃSKI

BD

126.

RAFAŁ ŁUKASZ ZIĘTAL

BD

 


Lista delegatów na Zjazd Okręgowy w II Kadencji 2006-2010:

LP

IMIE I NAZWISKO

1

DARIUSZ ADAMEK

2

TADEUSZ ADAMIEC

3

GRZEGORZ ADAMUS

4

STANISŁAW ANDRZEJEWSKI

5

BOLESŁAW BALCEREK

6

EWA BANACZKOWSKA

7

EDWARD BIAŁY

8

ANTONI BILSKI

9

WOJCIECH BŁASZCZYK

10

JACEK BOJAROWICZ

11

MAREK BORUCKI

12

JANUSZ BORUSIŃSKI

13

RYSZARD BOŻEK

14

ANDRZEJ BRACHA

15

MAREK BURZYŃSKI

16

TOMASZ CELOWSKI

17

EWA CHAJDUK

18

ELŻBIETA CHOCIAJ

19

ANDRZEJ CHROBOT

20

GRZEGORZ CIEŻ

21

WIESŁAWA CZECH-MORAWSKA

22

MONIKA CZEKAJ

23

ROMAN DESKA

24

MARIAN DOLIPSKI

25

JAN DOMAGAŁA

26

ZYGMUNT DRZYMALSKI

27

TADEUSZ DURAK

28

ZBIGNIEW DUSZA

29

JAN GAWRYCH

30

JAN GĄSIOR

31

RYSZARD GLINKA

32

CZESŁAW GŁAZEK

33

RYSZARD GÓRECKI

34

ZBIGNIEW GRABARCZYK

35

EUGENIUSZ GRUDZIEŃ

36

STANISŁAW GRUDZIEŃ

37

ADAM GRZYWACZ

38

JANUSZ IDZIKOWSKI

39

DANUTA JAMROZIK

40

ANDRZEJ JANICKI

41

IRENEUSZ JANIK

42

MARIAN JANTURA

43

JACEK JĘDRZEJKIEWICZ

44

STANISŁAW KABAŁA

45

EUGENIUSZ KARCZ

46

BARBARA KIERES

47

TOMASZ KIERES

48

JULIAN KOŁOSOWSKI

49

EDWARD KOSECKI

50

ZDZISŁAW KOZERA

51

ZBIGNIEW KOZIKOWSKI

52

JÓZEF KRĘCISZ

53

LESZEK KRUK

54

JAN KRZANOWSKI

55

ZENON KUBICKI

56

JÓZEF KULESZYŃSKI

57

GRZEGORZ KUTYŁA

58

MICHAŁ ŁAPIŃSKI

59

ZBIGNIEW MAJOR

60

HENRYK MALASIŃSKI

61

STANISŁAW MAŁKIEWICZ

62

TOMASZ MARCINOWSKI

63

EWA MARUSZAK

64

WACŁAW MATYS

65

LECH ROMAN MENDAK

66

KRZYSZTOF MIERNIK

67

TOMASZ MIERZWA

68

MAŁGORZATA MRUGAŁA

69

ADAM MUSZYŃSKI

70

BOGUSŁAW NOWAK

71

FELIKS NOWEK

72

BOŻENA NOWIŃSKA

73

MARIAN MICHAŁ OBARA

74

WŁODZIMIERZ OLSZEWSKI

75

GRZEGORZ ORLIKOWSKI

76

EDWARD PASZKIEWICZ

77

ANDRZEJ PAWELEC

78

ANDRZEJ PIENIĄŻEK

79

EDMUND PIENIĄŻEK

80

JERZY ZBIGNIEW PIOTROWSKI

81

JÓZEF PIWKO

82

WOJCIECH PŁAZA

83

EDWARD PNIEWSKI

84

TEODORA PRZYSUCHA

85

HALINA ROJEK

86

STANISŁAW ROZIN

87

WIESŁAW RUCHOMSKI

88

ADAM SADŁOWSKI

89

WOJCIECH SIERAK

90

MARIAN SKAWIŃSKI

91

EWA SKIBA

92

MAŁGORZATA SŁAWIŃSKA

93

WIESŁAWA SOBAŃSKA

94

ROBERT SOBIERAJ

95

GRZEGORZ STASZEWSKI

96

JOANNA STEĆ

97

KRZYSZTOF STRZELCZYK

98

STANISŁAW SUŁEK

99

STEFAN SZAŁKOWSKI

100

MAREK SZCZEPANIK

101

ZBIGNIEW SZCZEPAŃSKI

102

MIROSŁAW SZCZUKIEWICZ

103

ALOJZY MARIAN SZREK

104

ZDZISŁAW SZYSZKOWSKI

105

JACEK ŚLUSARCZYK

106

LESZEK ŚMIGAS

107

TERESA ŚWIEBODA

108

GRZEGORZ ŚWIT

109

KRZYSZTOF TUŁAK

110

JAN WALCZYK

111

WITOLD WAWSZCZYK

112

BOŻENA WIEŻEL

113

EUGENIUSZ WITEK

114

EDWARD WNUK

115

LECH WOJNOWSKI

116

LUCJAN WOJTACHA

117

RYSZARD WOJTON

118

JERZY WÓJCICKI

119

JERZY WÓJCIK

120

JERZY WRONA

121

KRZYSZTOF ZAPAŁA

122

STANISŁAW ZIELIŃSKI

123

ZYGMUNT ZIMNY

124

MAREK ZWOLSKI

125

ZDZISŁAW ZYCH

126

RYSZARD ŻELAZNY

127

FRANCISZEK ŻURAWSKI


Lista delegatów na Zjazd Okręgowy w I Kadencji 2002-2006:

LP

IMIE I NAZWISKO

1

TADEUSZ ADAMIEC

2

JERZY ADAMSKI

3

BOLESŁAW BALCEREK

4

EWA BANACZKOWSKA

5

EDWARD BARAŃSKI

6

MIECZYSŁAW BĄTKOWSKI

7

STANISŁAW BIERNAT

8

JACEK BOJAROWICZ

9

GRZEGORZ BRZEZIŃSKI

10

RYSZARD CECOT

11

WITOLD CIEPLUCH

12

STANISŁAW CIOŁAK

13

ROMAN CZWARTOSZ

14

ROMAN DESKA

15

ANNA DĘBAKOWSKA

16

MARIAN DOLIPSKI

17

ZYGMUNT DRZYMALSKI

18

JERZY DUDKIEWICZ

19

TADEUSZ DURAK

20

ZBIGNIEW DUSZA

21

JAN GĄSIOR

22

MIECZYSŁAW GOŁĘBIOWSKI

23

RYSZARD GÓRECKI

24

ZBIGNIEW GRABARCZYK

25

JERZY GROMIAK

26

STANISŁAW GRUDZIEŃ

27

DANUTA JAMROZIK

28

MARIAN JANTURA

29

MARIAN KALETA

30

EUGENIUSZ KARCZ

31

MIECZYSŁAW KASPRZYK

32

HENRYK KOS

33

ZDZISŁAW KOZERA

34

ZBIGNIEW KOZIKOWSKI

35

STANISŁAW KOZŁOWSKI

36

JAN KRZANOWSKI

37

GRZEGORZ KUTYŁA

38

JANUSZ LESZEK

39

MICHAŁ ŁAPIŃSKI

40

JANUSZ MACHNIK

41

ZBIGNIEW MAJOR

42

HENRYK MALASIŃSKI

43

TOMASZ MARCINOWSKI

44

EWA MARUSZAK

45

TADEUSZ NAWARA

46

WIESŁAW NOWAK

47

FELIKS NOWEK

48

WŁODZIMIERZ OLSZEWSKI

49

ANDRZEJ PAJAK

50

DANIEL PAKUŁA

51

KAZIMIERZ PAW

52

ANDRZEJ PAWELEC

53

ANDRZEJ PIENIĄŻEK

54

EDMUND PIENIĄŻĘK

55

JÓZEF PIWKO

56

WOJCIECH PŁAZA

57

MARIAN PYTEL

58

ELŻBIETA RADZISZ

59

HALINA ROJEK

60

ZDZISŁAW RUKAT

61

STANISŁAW RYBICKI

62

MACIEJ SADOWSKI

63

KAZIMIERZ SAJTYNA

64

MIROSŁAW SEPIOŁO

65

WOJCIECH SIERAK

66

EWA SIKBA

67

MAŁGORZATA SŁAWIŃSKA

68

JULIAN SŁOŃ

69

TADEUSZ STĘPIEŃ

70

KRZYSZTOF STRZELCZYK

71

STEFAN SZAŁKOWSKI

72

MIROSŁAW SZCZUKIEWICZ

73

JACEK SZOSTAK

74

GRAŻYNA SZREK

75

ZDZISŁAW SZYSZKOWSKI

76

STANISŁAW ŚWIADEK

77

GRZEGORZ ŚWIT

78

ADAM WAWRZKIEWICZ

79

TOMASZ WĄGROWSKI

80

WIESŁAWA WOJCIECHOWSKA

81

RYSZARD WOJTON

82

JERZY WÓJCICKI

83

STANISŁAW ZIELIŃSKI

84

ZYGMUNT ZIMNY

85

MAREK ZWOLSKI

86

ZYGMUNT ZYGULSKI

87

FRANCISZEK ŻURAWSKI