Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start DYŻURY
Dyżury w Ś.O.I.I.B.
Drukuj

 

DYŻURY

CZŁONKÓW PREZYDIUM OKRĘGOWEJ RADY Ś.O.I.I.B.

 

Przewodnicząca Okręgowej Rady
- mgr inż. Ewa Skiba
poniedziałek
12.00 - 14.00*
środa 12.00 - 14.00*
Zastępca Przewodniczącej Okręgowej Rady
- mgr inż. Ewa Maruszak
środa
14.00 - 16.00Skarbnik Okręgowej Rady
- mgr inż. Danuta Jamrozik-Szymkiewicz
wtorek
12.00 - 14.00
czwartek
12.00 - 14.00
Sekretarz Okręgowej Rady
- mgr inż. Bożena Nowińska I i III poniedziałek miesiąca 11.00 - 15.00

Dyżury pełnione są w siedzibie Izby w pokoju 201.
*Dyżur pełniony w pokoju 202.DYŻURY
OKRĘGOWEJ KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ Ś.O.I.I.B. - p. 209 i 212

Lp Funkcja, imię i nazwisko Czasookres dyżuru Zakres dyżuru
1. Przewodniczący OKK
dr inż. Jacek Ślusarczyk
pok. 209

Poniedziałek

w godz. 10:00 - 12:00

*Całość spraw związanych z działalnością OKK
2. Zastępca Przewodniczącego OKK
mgr inż. Andrzej Pieniążek
pok. 209

 

Drugi, trzeci i czwarty czwartek miesiąca w godz. 12:00 - 14:00

 

*Zastępstwo Przewodniczącego OKK
*Ustalenia dotyczące sesji egzaminacyjnych:
- terminarz egzaminów,
- składy zespołów kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych,
- typowanie osób do opracowania zestawów pytań.
*Prowadzenie II tury sesji egzaminu testowego

3. Sekretarz OKK
mgr inż. Elżbieta Chociaj
pok. 212

Wtorek i czwartek

w godz. 12:30 - 14:30

*Wdrożenie systemu SESZAT do egzaminów na uprawnienia budowlane
*Przygotowanie i organizacja egzaminów
*Projekty sprawozdań z działalności OKK
*Współpraca z zespołem ds. interpretacji uprawnień budowlanych i z zespołem ds. interpretacji przepisów
*Organizacja posiedzeń Prezydium i posiedzeń plenarnych OKK
*Sprawy bieżące OKK

 

 


Dyżury Zespołu Orzekającego OKK d/s interpretacji zakresów uprawnień budowlanych:

Lp                       
Funkcja, imię i nazwisko                                                                                                             
Termin dyżuru                                                                                            
1.

Przewodniczący Zespołu
mgr inż. Edmund Pieniążek
pok. 212

Poniedziałek w godz. 12.00 - 14.00
Czwartek w godz. 12.00 - 14.00

2.

Adwokat
Anna Jaworska-Dąbrowska
pok. 207

Poniedziałek w godz. 12.00 - 14.00
Czwartek w godz. 12.00 - 14.00

 

 


Dyżury Zespołu Okręgowej Rady d/s interpretacji przepisów:

Lp
Funkcja, imię i nazwisko
Termin dyżuru
1.

Przewodniczący Zespołu
mgr inż. Edmund Pieniążek
pok. 212

Pierwszy i trzeci wtorek miesiąca w godz. 12.00 - 14.00
2.

Adwokat
Anna Jaworska-Dąbrowska
pok. 207

Pierwszy i trzeci wtorek miesiąca w godz. 12.00 - 14.00

 


Dyżury w ramach porad prawnych:

Lp
Funkcja, imię i nazwisko
Termin dyżuru
1.

Adwokat
Marcin Chodkowski
pok. 208

07.09.2023 r. - 13.00 - 15.00

13.09.2023 r. - 13.00 - 15.00

2.

Adwokat
Anna Dutkiewicz
pok. 208

22.09.2023 r. - 10.00 - 12.00

27.09.2023 r. - 13.00 - 15.00

 

 


UWAGA!

Spotkanie z Zastępcą Przewodniczącej Okręgowej Rady - mgr inż. Tomaszem Marcinowskim,
z Przewodniczącym Okręgowej Komisji Rewizyjnej - mgr inż. Adamem Muszyńskim,
z Przewodniczącym Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego - Grzegorzem Adamusem,
z Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej - Koordynatorem - mgr inż. Dariuszem Adamkiem,

jest możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym w biurze Izby.

 


Dyżury w punkcie informacyjnym ŚOIIB w Ostrowcu Świętokrzyskim - ul. Sandomierska 26A

Dyżury pełnią delegaci powiatu ostrowieckiego w poniedziałki i czwartki w godz. od 15:00 do 17:00
wg harmonogramu dostępnego w punkcie informacyjnym:
tel. kom.: 729 805 582